Teisipäev, 19.09.2017
Projektid

Kodanikuosaluse ja sektorite koostöö suurendamine Peipsi piirkonnas (2008 - 2010)
 
Eesmärk oli aktiviseerida Peipsi piirkonna (s.o. kolme Peipsi järvega piirneva maakonna) elanikke osalema kodanikualgatuslike organisatsioonide tegevuses suurendades nii kodanikuühiskonna arengut antud piirkonnas. 
 
Peipsi Infokeskus on oma tegutsemise aja jooksul lähtuvalt oma eesmärkidele tegelenud aastaid vabaühenduste infokeskusena ja kodanikualgatuslike ideede levitajana ja antud projektiga saavutab institutsionaalsemalt tugevama positsiooni. Peipsi Infokeskus kaasab uusi liikmeid ja vabatahtlikke, uueneb juhtimisstruktuur ja paraneb finantssuutlikkus.
 
Projekti eesmärkide saavutamiseks on planeeritud korraldada koolitusi ja teabepäevi Peipsi piirkonna kolme sektori esindajatele, välja töötada organisatsiooni tegevuse strateegiline plaan, parema infokoondamise ja levitamise eesmärgil täiustatakse Peipsi Infokeskuse kodulehekülge, antakse välja trükis ning luuakse ja täiustatakse piikronna vabaühenduste andmebaas.
  

 
Projekti toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

 

 


Peipsi Infokeskuse keskonnateadlikkuse programm 2008  


Projekti üldine eesmärk oli keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine Peipsi piirkonna kooliõpilaste ja elanikkonna hulgas.

Otsesed eesmärgid:
Tõsta kooliõpilaste teadlikkust ja huvi keskkonnaalaste probleemide vastu
Kaasata koolide õpilasi üritustesse ja nende ettevalmistamisse
Tutvustada koduümbruse loodust ja vaatamisväärsusi

Eesmärkide elluviimiseks viidi läbi küsitlus/uuring peipsiääretele elanikele, et välja selgitada, missugused on kohalike elanike keskonnaalased teadmised ja tehti ettepanekuid piirkonna keskkonnaalaseks kaitseks ning heakorra korraldamiseks.

Uuringu tulemused leiad siit
.

Elanikkonna kaasamiseks korraldati kunsti- ja käsitöökojad ning loodusõhtuid, õppereis piirkonna kaunimatesse kohtadesse.

Projekti toetas Keskonnainvesteeringute Keskus