Laupäev, 24.06.2017
Võimalus tellida ekskursiooni Mustvee- Raja- Omedu- Kodavere- Kallaste- Alatskivi- Kolkja- Varnja- Tartu. Ekskursioone viib läbi põhja peipsiveere giid Heljo Repkina. Telefon +372 529 5026
Tegevus

 

Peipsi Infokeskus on 2000.a aastal asutatud kodanikualgatusel põhinev ning 2009.a Mustvee Ökoturismiühingu ja 2010.a Eesti Vabatahtlike Keskusega ühinenud mittetulundusühendus, kes viib ellu erinevaid programme kohaliku elu edendamiseks.

 

Peipsi Infokeskus on Jõgevamaa Koostöökoja liige.


Peipsi Infokeskus koordineerib peipsiäärses piirkonnas nelja erinevat programmi:


INFO- JA TURISMIPROGRAMM

- Info peipsiäärsete majutus- ja toitlustusasutuste kohta, vaatamisväärsuste

ning ürituste kohta.

- Ökoturismi põhimõtete levitamine;
- Peipsi järve äärse piirkonna loodushoid.


SOTSIAAL- JA INTEGRATSIOONIPROGRAMM

- Noorsootöö
- Töö erinevate risikigruppidega (rahvusvähemused, vanurid, puuetega inimesed, tänavalapsed, töötud jt).

KESKKONNAPROGRAMM

- Ökoturismi põhimõtete levitamine;
- Peipsi järve äärse piirkonna loodushoid.

 

VABATAHTLIKE PROGRAMM

- Vabatahtliku töö idee ja põhimõtete levitamine;
- Vabatahtlike vahendamine organisatsioonidele, kaasamine projketide läbiviimisse ja ürituste korraldamisse.

Seni tähtsamad tegevused on olnud:

- Turismiinfopunkti loomine Kasepääle;

- Koolitused ja infopäevad kohalikele elanikele ja kohaliku kolme sektori esindajatele;

- Heategevuslike Mustvee laatade korraldamine;

- Rahvusvahelise Maapäeva ja linna koristamise kampaaniate korraldamine;

- Vabatahtlike keskuste üle- eestilise võrgustiku loomine;

- Keskkonnateemalised infopäevad, joonistus- ja esseekirjutamise võistlused koolides;

- Peipsi Infoserveri peipsi.ee ning avaliku turismiinfo- ja internetipunkti käivitamine Mustvee linnas;

- Kunsti- ja käsitöökojad mitmel erineval aastal;

- Laste- ja noortelaagrite ning koolituste ja seminaride korraldamine;

- Mustvee Tööklubi pilootprojekti läbiviimine;

- Mustvee koolide, kirikute ja tervisekeskuse rahastamine Virgina Ülikooli projektide kaudu;

- Mustvee turismiobjektide piltpostkaardikogumike väljaandmine;

- Peipsi piirkonna turismiobjektide piltpostkaardikogumike väljaandmine;

- Peipsi järv ja vene vanausuliste raamatu väljaandmine.